Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2020/2021

Objavljamo ponudbo obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021.

Obvezni izbirni predmeti so predmeti, ki si jih učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere po svoji izbiri, glede na lastne interese, zaradi česar postanejo zanj pouk in šolske obveznosti bolj zanimive. Obvezni izbirni predmeti niso nadomestilo za obvezne predmete, ampak dodatek, ki šolsko delo bolj prilagodijo nagnjenjem in interesom posameznika. Vsekakor se tudi ti predmeti ocenjujejo in imajo vsi svoj strokovno potrjeni učni načrt. Večini od njih je namenjenih 35 ur (ena ura tedensko), le tujemu jeziku 70 (dve uri tedensko), razen v 9. razredu, ko je teh ur le 32 (64) in to zaradi zgodnejšega zaključka pouka.

Obvezni izbirni predmeti niso namenjeni le poglabljanju znanja z nekega področja, temveč tudi nadgradnji znanja, pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega znanja in odkrivanju poklicnih interesov. Kako se bo učenec odločal ?

Učenec se lahko odloči, da bo obiskoval 2 uri obveznih izbirnih predmetov tedensko (s soglasjem staršev lahko obiskuje tudi 3 ure obveznih izbirnih predmetov). Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih.

Zamenjava obveznega izbirnega predmeta: Učenec lahko do konca septembra zamenja obvezni izbirni predmet, toda zaradi tega se ne sme spremeniti število skupin, niti urnik (saj pouk že poteka po ustaljenem urniku).

Obvestilo

V levem meniju Delo na daljavo najdete zavitek Dnevi dejavnosti, kjer bodo objavljene vsebine dnevov dejavnosti.

KNJIŽNIČNI KOTIČEK

Pozdravljeni učenci in starši!

Ker sta naša šola in z njo tudi šolska knjižnica zaprti, vam ponujamo uporabne povezave do knjig, revij, radijskih iger in še česa. Pokukajte v knjižnični kotiček in prepričana sem, da boste našli kaj uporabnega zase. Veselim se dneva, ko boste zopet obiskali šolsko knjižnico, do takrat pa ostanite zdravi in pazite nase. In ne pozabite na branje, ker: »Sončni vzhod prebuja naravo, a branje knjig razsvetljuje glavo«.

Knjižničarka: Barbara Čeh

POVEZAVO DO KNJIŽNIČNEGA KOTIČKA NAJDETE TUKAJ. 

Sprememba letnega delovnega načrta

V skladu z letnim delovnim načrtom smo namesto 24. 12. 2019 (bil je prost dan) imeli načrtovano delovno soboto,  4. aprila 2020. Za to soboto smo načrtovali športni dan – pohod, ki bi bil hkrati dan odprtih vrat šole.

Izvedba tega dneva je v dani situaciji nemogoča, zato se je učiteljski zbor na včerajšnji videokonferenci soglasno sprejel naslednji sklep:

Namesto športnega dne, ki je bil načrtovan za 4. 4. 2020 se v naslednjih dneh izvede tehniški dan na tematiko “velika noč”. Učencem/staršem bodo razredniki posredovali navodila za izvedbo tehniškega dne.

Učiteljski zbor je sprejel tudi odločitev, da se 15. 4. aprila 2020 izpelje kulturni dan na tematiko “Ogled muzeja, galerije”.  Športni dan pa bomo izpeljali v torek 21. aprila 2020.

Učiteljski zbor se je na svoji videokonferenci seznanil tudi z izhodišči preverjanja in ocenjevanja na daljavo. Meseca aprila ocenjevanja še niso predvidena, je pa to čas, da se učitelji pripravijo na ta precej zahteven izziv. Tudi pri ocenjevanju na daljavo je dolžnost učiteljev, da najprej preverijo znanje in šele nato ocenjujejo. Zavedam se, da izvedba preverjanja in ocenjevanja skrbi tako učence in starše. Prepričan sem, da bomo s pozitivnim dialogom med učitelji in učenci/starši to tudi uspešno izpeljali.

Spoštovani  starši, iskreno se vam zahvaljujem za vašo vlogo pri izobraževanju na daljavo in dobro komunikacijo z razredniki in tudi drugimi učitelji. Vaša podpora izobraževanju na daljavo je izjemno pomembna. Vaši otroci v dani situaciji bodo morda osvojili nekaj manj znanj, osvajajo pa veliko veščin ob takem načinu dela. Učijo se odgovornosti. samoregulacije in marsičesa drugega. Učenci nam sporočajo, da pogrešajo pouk “v živo”, ampak v tem trenutku vse skupaj spodbujam, da zdržimo in poskusimo v danih okoliščinah narediti največ.

Dragi učenci, vsi zaposleni vas v šoli pogrešamo. Vsi vam sporočamo, da se trudite pri svojem delu. Poročajte svojim učiteljem o vaših uspehih in vaših težavah. Pomagali vam bomo.

Ravnatelj
Johann Laco

(Skupno 50.060 obiskov, današnjih obiskov 32)