Dragi učenci, spoštovani starši!

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20).
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Zagotavljanje toplega obroka za učence

Zagotavljanje toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, h kateremu nas je z okrožnico pozvalo MIZŠ

V pozivu je opredeljen tudi naslednji kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije kosila ne presega 382,82 €. Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Starše naprošamo, da v kolikor želijo prevzemati topli obrok, to sporočijo na elektronski naslov: o-gpetrovci@guest.arnes.si.

Prijave za brezplačni topli obrok zbiramo do torka, 10. 11. 2020 do 12. ure.

Prevzem brezplačnega toplega obroka za učenca bo možen od srede, 11. 11. 2020, in sicer med 12.00 in 13.00 uro.

V kolikor osebni prevzem ni možen, je izjemoma možnost dostave toplega obroka na dom.

Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna.

Sklep o nujnem varstvu otrok v vrtcu

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in visokošolskih zavodih, sprejetega 23.10.2020 (Uradni list RS, št. 152/20) in 32. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) župan Občine Gornji Petrovci izdajam sledeči

S K L E P

o določitvi izjem od zaprtja vrtcev

 

  1. člen

Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci se določi kot izjema od zaprțja vrtcev in ostaja odprt tudi po 02.11.2020.

  1. člen

Delovanje Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci se organizira v minimalnem obsegu za zagotovitev varstva otrok staršev, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

  1. člen

Do nujnega varstva otrok so upravičeni starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države in jim delodajalec v času zaprtja vrtcev zaradi začasne prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ne more omogoči dela na daljavo.

  1. člen

Pri odločanju o izjemah je potrebno upoštevati trenutno epidemiološko stanje v občini in dosedanje epidemiološko stanje v vrtcu, prav tako pa tudi vse predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

  1. člen

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Gornji Petrovci in OŠ Gornji Petrovci ter začne veljati 02.11.2020.

Številka: 007-0001/2020-24
Datum: 30.10.2020

Župan Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber, l.r.

Sprememba šolskega koledarja

zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020. Navedba sklepa:
»Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja

SKLEP
o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21
I.
Ne glede na določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop. in 36/19), Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop., 20/19 in 36/19 in na njuni njegovi podlagi izdanih aktov, se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21 jesenske počitnice za osnovne in glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.«

DAN SPOMINA NA MRTVE

Dan spomina na mrtve je v Sloveniji državni praznik in ga praznujemo 1. novembra.

Na dan spomina na mrtve se množično odpravljamo na pokopališča in prinašamo sveče, šopke rož, vence in ikebane. Na ta dan po državi potekajo žalne slovesnosti in verski obredi za umrle. Dan mrtvih izkoristimo, da se spomnimo preminulih oseb ter jih z obiskom groba počastimo.

Zagotovo bo letos ta dan zaradi vseh varnostnih ukrepov drugačen, potrudimo se jih spoštovati. Prav tako imejmo v mislih zavedanje, da lahko tudi z majhnimi pozornostmi izrazimo veliko in iskreno spoštovanje do ljudi, ki so nam bili blizu.

 

Nina Bedič,
članica novinarskega krožka

Dan reformacije

Dan reformacije je verski praznik, ki ga praznujemo 31. oktobra. Najprej pa nekaj malega o izvoru tega praznika.

Reformacija je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev rimskokatoliške cerkve. Glavni začetnik reformacije je katoliški duhovnik iz Nemčije, Martin Luther, ki je v nemškem mestu Wittenberg 31. oktobra 1517 na vrata tamkajšnje cerkve pribil 95 tez. Glavni Luthrov ugovor je bil, da  mrtvim ne more dati nobenega odpustka, ker duhovniška oblast ne seže na oni svet, v vice; nenazadnje ga je motilo, da je bil denar od odpustkov namenjen gradnji Bazilike sv. Petra v Rimu. Sprva je Luther zahteval le reformo katoliške cerkve, ker pa ga je ta zavrnila, se je oblikovala nova cerkvena organizacije, luteranska cerkev.

Luthra je papež zaradi upora izobčil iz Cerkve, kasneje pa ga je izobčil tudi cesar. Zaradi reformacije je prišlo do razkola v Cerkvi; na severu Evrope so bili, grobo rečeno protestanti, na jugu pa katoliki.

Luther je med drugim tudi zahteval, da naj bo cerkev revna in preprosta, prav tako bogoslužje, zavzemal se je proti čaščenju svetnikov in relikvij, cerkve se ne sme postavljati nad državo in da naj vsak vernik sam bere sveto pismo v svojem maternem jeziku.

Zadnja zahteva je pomembno vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim tudi na slovensko književnost. V obdobju reformacije so se pojavile prve slovenske knjige. Leta 1550 je protestant Primož Trubar izdal Abecednik in Katekizem.

Reformacija se je razširila po vsej Evropi. Boj Rimskokatoliške cerkve proti reformatorjem imenujemo protireformacija.

31. oktobra od leta 1992 v Sloveniji praznujemo dan reformacije, ki je dela prosti dan. Praznujemo ga v spomin in opomin o pomenu slovenskega jezika, za katerega v preteklosti ni bilo vedno samoumevno, da ga javno govorimo, beremo in pišemo.

Oliver Andrejčak,
član novinarskega krožka

POUK NA DALJAVO

Pozdravljeni!

Zgodba se ponavlja. Tako kot spomladi, smo tudi sedaj čez noč ostali doma. Učenci šestega, osmega in devetega razreda smo doma od 12. oktobra.  Najprej smo en teden odštevali dneve do ponovne vrnitve v šolo, potem pa je ministrstvo uvedlo delo na daljavo. Tako smo ostali doma še ta teden.

Hmmm  … Delo na daljavo … Priznam, lepo je, ko zjutraj malo dlje spiš, ampak raje vstanem prej in grem v šolo. V prejšnjih letih si nikoli nisem mislila, da se bomo v osnovni šoli šolali na daljavo. Na Youtubu so bili posnetki, ko imajo študentje v Ameriki delo na daljavo, preko spletnih omrežij se ti zdi to zelo super. Ko pa to doživiš na lastni koži, pa ni tako zelo lepo. Pogrešam učiteljeve razlage, zato mi je všeč, ko imamo videokonferenco, kjer učitelj razlaga snov. Upam, da se takoj po jesenskih počitnicah vrnemo v šole.

V jesenskih počitnicah Vam želim, da se zabavate, uživate in preživljate prosti čas brez skrbi. Vendar pazite nase in na druge okoli vas, držite se ukrepov, saj se bomo le tako čim prej vrnili v šolske klopi. Želim vam vse dobro in ostanite zdravi!

Lana Kerčmar,
članica novinarskega krožka

(Skupno 83.512 obiskov, današnjih obiskov 9)
Dostopnost