Obvestilo vodje policijskega okoliša

Prvi šolski dan je pred vrati. Letos bo začetek šolskega leta nekaj posebnega, saj se otroci v vrtce in šolske klopi vračajo po daljšem premoru, kot je bilo to običajno. Zato starše pozivamo, da z otroci obnovijo prometna pravila in jih podučijo o nevarnostih, ki prežijo na njih v cestnem prometu.

Ob začetku lanskega šolskega leta je pred OŠ Gornji Petrovci  prišlo do določenih sprememb prometnega režima. Dovoz in parkirni prostor pred osnovno šolo in vrtcem je bil dopolnjen z dodatnimi prometnimi znaki. Zato vse starše in ostale voznike šolskih otrok opozarjamo na dosledno spoštovanje prometne signalizacije. Le na ta način bomo lahko  poskrbeli za varno pot otrok v šolo in domov.

Franc Krančič
vodja policijskega okoliša  

Obvestilo pred pričetkom novega šolskega leta

V torek se začenja novo šolsko leto. V skladu z odločitvijo vlade Republike Slovenije pouk začenjamo po B modelu, kar pomeni da bomo v šoli izvajali ves program, obveznega in razširjenega, vendar s prilagoditvami zaradi upoštevanja priporočil NIJZ-ja za preprečevanje širitve koronavirusa.

Učenci bodo z vsemi prilagoditvami seznanjeni prvi šolski dan. Kljub temu bi rad izpostavil nekaj splošnih pravil:
– vsi učenci na šolskih prevozih nosijo maske
– pravila za nošenje mask v šoli si lahko preberete na tej povezavi
– starši vstopajo v šolo izjemoma(najava ali naš poziv), ob tem upoštevajo vsa priporočila NIJZ
– komunikacija s starši bo večinoma potekala na daljavo (skupnega roditeljskega sestanka ne načrtujemo, razredne roditeljske sestanke bomo organizirali med 8. in 10. septembrom – razpored sestankov bomo kmalu objavili).
– učenci prve triade bodo vstopali v šolo na vhodu za prvo triado
– ostali učenci bodo vstopali v šolo na vhodu za učence
– garderobne omarice pri prihodu in odhodu iz šole uporabljajo samo učenci 8. in 9. razreda, ostali učenci imajo garderobe pred učilnico
– učenci so večino časa v matičnih učilnicah (6. razred – učilnica tujega jezika, 7. razred – učilnica slovenščine, 8. razred – učilnica matematike, 9. razred – učilnica zgodovine).

Ker starši ne boste vstopali v šolo objavljamo razpored odhodov iz podaljšanega bivanja za starše, ki boste sami prihajali po otroke. Otroci vas bodo pričakali na šolskem dvorišču ob naslednjih možnih terminih:
– 12.45
– 13.30
– 14.15
– 14.45
– 15.15
– 15.45
– 16.00

Učenci vozači bodo šolske odvoze na šolskem dvorišču pričakali tudi v maskah, ker ob čakanju šolskih odvozov ni možno zagotoviti ustrezne socialne distance med skupinami učencev.

Vse starše ponovno naprošam, da se s svojimi vozili ne vozite na šolsko dvorišče in s tem pripomorete k varnosti na šolskem dvorišču.

Ob vsem pa je najpomembneje, da v šolo hodijo samo zdravi otroci. Prosim vas, da pri tem upoštevate:

V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.

  • Otroku ni bila odrejena karantena.
  • V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
  • Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
    s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi
za težek potek bolezni.

Dragi učenci, spoštovani starši,
sporočamo vam, da smo v kolektivu pripravljeni na izzive novega šolskega leta. Prepričani smo, da tudi vi. Verjamem, da je veliko vprašanj, ki trenutno nimajo odgovora, verjetno je tudi kar nekaj pomislekov v zvezi s korona virusom. S pozitivno energijo, odgovornostjo vseh nas in z dobro medsebojno komunikacijo verjamem, da bomo tudi šolsko leto 2020/2021 uspešno izpeljali.

Dragi učenci, dobrodošli v šoli!

Ravnatelj:
Johann Laco

Dragi učenci, spoštovani starši

Prvi september se bliža s hitrimi koraki. V našem kolektivu se že kar nekaj časa pripravljamo za novo šolsko leto in se vsi skupaj veselimo prihoda učencev v šolo. V naslednjih dneh aktivneje spremljajte spletne strani naše šole, saj bomo začeli objavljali razna obvestila (urnik šolskih prevozov, šolski urnik, …) .

Šolsko leto se pričenja v drugih pogojih kot prejšnja leta, Prepričan sem, da smo tudi na te trenutne izzive pripravljeni tako člani kolektiva, kakor tudi učenci ter starši učencev ob podpori lokalne skupnosti, Zavoda za šolstvo Republike Slovenije in Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.

Vsem skupaj želim uspešen začetek šolskega leta.

Ravnatelj
Johann Laco

OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO POMURJE

VLOGE ZA OTROŠKI DODATEK, VRTEC, ŠTIPENDIJE

KATERE PRAVICE SE OBNOVIJO AVTOMATSKO?

Državna štipendija:

S prihajajočim šolskim/študijskim letom 2020/21 vsem upravičencem do državne štipendije ne bo potrebno oddati vloge. Če vam pravica do državne štipendije preneha 31. avgusta ali 30. septembra, bo CSD po uradni dolžnosti podaljšal pravico na podlagi pridobljenih podatkov. Če CSD ne bo pridobil podatka o ocenah ali podatka o bivanju, bo k odločbi priložil obvestilo, da lahko dijak/študent zahteva izdajo dopolnilne odločbe, s katero mu bo ob predložitvi ustreznih dokazil dodatek priznan od dneva priznanja pravice do državne štipendije. Dopolnilna odločba bo izdana le na zahtevo dijaka ali študenta.

Otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila:

Prav tako ni potrebno oddati vloge za podaljšanje ostalih letnih pravic (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila).  

Če imate priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo vaši otroci priznano pravico do državne štipendije, vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila, ni potrebno oddati.

POTREBNO PA JE:

Za prejemnike letnih pravic še vedno obstaja dolžnost sporočanja naslednjih sprememb:
– sprememba števila oseb ali upravičencev,
– vključitev v vzgojno-izobraževalni zavod oziroma visokošolski zavod in izstop,
– sprememba vrste periodičnega dohodka,
– pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico.
Sprememba se sporoči na obrazcu za sporočanje sprememb.

KDAJ JE POTREBNO ODDATI VLOGO?

Vlogo za uveljavljanje letnih pravic morajo oddati  le tisti posamezniki, ki prvič uveljavljajo pravico. Vloga se odda na pristojni enoti CSD Pomurje, pravice iz javnih sredstev pa pripadajo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Tako je npr. vlogo potrebno oddati najkasneje do 31.8.2020, če želite, da vam bo pravica priznana s 1. septembrom. Izjema je pravica do subvencije malice in kosila. Če pravico uveljavljate med šolskih letom, vam le ta pripada z dnem vložitve vloge.  

Vloge za podaljšanje pa je potrebno oddati tudi za tako imenovane mesečne pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, za subvencijo najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila družinskemu pomočniku). Te je potrebno vložiti v mesecu izteka pravice.

KJE DOBITE INFORMACIJE V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV?

Podrobnejše informacije v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev dobite na pristojni enoti Centra za socialno delo Pomurje, hiter vodič pri prvem uveljavljanju pravic in pri podaljševanju pravic pa najdete tudi na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

POVEČANO ŠTEVILO VLOG AVGUSTA IN SEPTEMBRA 2020

V mesecu avgustu in septembru 2020 pričakujemo povečano število vlog. CSD Pomurje se aktivno pripravlja na reševanje vlog z namenom, da bodo vloge rešene v zakonskem roku (zakonski rok za reševanje določene vloge je dva meseca od popolne vloge).
V kolikor bomo pri avtomatskem podaljševanju ali pri novi vlogi ugotovili, da so potrebna dodatna dokazila, bomo prejemnike in nove vlagatelje zaprosili za dopolnitev in vam zato ni potrebno skrbeti. Naprošamo vas, da v primeru prejetega poziva  k dopolnitvi vloge, le-te čimprej dopolnite, da bomo lahko nadaljevali s postopkom ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev. S tem boste  tudi sami prispevali k hitremu reševanju vlog.  

Kontakti CSD Pomurje po enotah:

Enota Murska Sobota, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota, tel. št. : 02/535 11 40, e-pošta: gpcsd.mursk@gov.si

Enota Ljutomer, Ulica Rajh Nade 2a, 9240 Ljutomer, tel. št. 02/585 86 60, e-pošta: gpcsd.ljuto@gov.si

Enota Gornja Radgona, Partizanska cesta 21, 9250 Gornja Radgona, tel. št. 02/564 93 10, e-pošta: gpcsd.gornj@gov.si

Enota Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava, tel. št. 02/578 98 40, e-pošta: gpcsd.lenda@gov.si

Služba ZUPJS, Ulica Rajh Nade 2a, 9240 Ljutomer, tel. št. 02/585 86 61, 031 603 532, e-pošta: zupjs.csdpomur@gov.si

                                                                                                      Sandra Fekonja
 Direktorica CSD Pomurje

(Skupno 83.812 obiskov, današnjih obiskov 64)
Dostopnost