Vzgojno-izobraževalno delo od 8. 3. 2021 dalje

Spoštovani starši!

Posredujem vam povzetek okrožnice Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.

Ravnatelj:
Johann Laco

Obveščamo vas, da je Vlada RS dne 3.3.2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok bo zadel veljati 5. marca 2021 in bo veljal do 12. marca 2021.

Odlok za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ne prinaša novosti.

Po novem je uporaba zaščitnih mask za učenke/učence od 6. razreda osnovne šole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih obvezna. Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za učenke/učence od 1. razreda do vključno 5. razreda osnovne šole, izključno ko so v matičnemu oddelku.

Obvezna je uporaba tudi za starše otrok v prostorih vrtca in na zunanjih površinah vrtca in šole.

Priporočamo tudi, da učenci od 1. do 5. razreda za svojo varnost in zaščito vseskozi uporabljajo zaščitne maske.

Podaljšano bivanje se izvaja za učenke/učence od 1. do 3. razreda. Za učenke/učence 4. in S. razreda se priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira podaljšano bivanje le za tiste učenke/učence, ki to nujno potrebujejo.

 

IZVAJANJE SISTEMATSKIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV UČENCEV

Spoštovani starši in učenci!

Po Zakonu o osnovni šoli šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj.

ŽAL, ZARADI IZREDNIH RAZMER V DRŽAVI POVEZANIH Z EPIDEMIJO COVID-19, ZDRAVSTVENE AMBULANTE OPRAVLJAJO STORITVE PO STROGIH HIGIENSKIH MERILIH.

TO POMENI, DA BOSTE STARŠI POVABLJENI, DA PRIPELJETE OTROKA NA SISTEMATIKO IN/ALI CEPLJENJE NA TOČNO DOLOČEN DAN IN URO. ŠE PREJ VAS BODO POKLICALI IN POVPRAŠALI PO ZDRAVSTVENEM STANJU.

Prosimo vas, da vabilo sprejmete odgovorno in sistematike in cepljenja ne izpustite.

Program za šolsko leto 2020/21 bo potekal po naslednjem razporedu:

Sistematski pregledi in cepljenje prvošolcev proti hepatitisu B (tretja doza).

Učenci 3. razreda bodo imeli sistematski pregled in cepljenje proti tetanusu in davici.

Učenci šestih razredov bodo imeli sistematski pregled. Cepljenje deklic 6. r. proti HPV virusom (cepljenje je prostovoljno, po pisnem soglasju staršev: dva odmerka cepiva, prvega dobijo na pregledu, na drugega jih pripeljejo starši).

Učenci 8. razreda bodo imeli sistematski pregled, ki vključuje odvzem krvi in urina ter pregled sluha z avdiometrom ter pregled za poklicno usmeritev.

»Medicinsko poklicno usmerjanje« – timska obravnava učencev 9. razreda in izdajanje zdravniških potrdil za vpis v srednje šole (športni programi, glasbeni programi, in drugi po razpisu)

Pregledi otrok pred vstopom v šolo. Vstopniki so cepljeni proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in s prvo dozo proti hepatitisu B. Po štirih tednih so povabljeni na cepljenje z drugo dozo proti hepatitisu B, tudi v spremstvu staršev.

VPIS OTROK V VRTEC za naslednje šolsko leto 2021/2022

V času od 8. do 19. marca 2021 lahko starši vpišete svoje otroke
v Vrtec JURČEK pri OŠ Gornji Petrovci.
Postopek bo vodila šolska svetovalna delavka, ki je na šoli
vsak ponedeljek, sredo in petek,
 v delovnem času od 7.00 – 15.00 ure.

Kako vpišete otroka v vrtec?

Otroka lahko vpišete s posebno prijavo oz. Vloga za sprejem v vrtec. Vlogo lahko dobite tudi na upravi vrtca.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

V kolikor so prosta mesta vrtec vpisuje otroke skozi vse šolsko leto.

Otrok, ki ni bil cepljen po programu oz. proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in nima ugotovljenih razlogov, da ne more biti cepljen, ne more biti sprejet v javni vrtec.

Kaj je potrebno storiti pred vključitvijo otroka v vrtec?

Starši otrok, ki so sprejeti v vrtec, prejmejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši ne boste podpisali pogodbe v 15-dnevnem roku, se smatra, da vlogo za vpis otroka v vrtec umikate.

Po podpisu pogodbe starši še pred vključitvijo otroka v vrtec uredite naslednje:

  • pridobite zdravniško potrdilo za vključitev v vrtec, ki ga izda otrokov pediater.
  • oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Otrok prične obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi in od takrat dalje je tudi možno postopno uvajanje otroka v vrtec. Več o postopnem uvajanju otroka v vrtec si lahko preberete na spodnji povezavi. Podrobnejše informacije o organizaciji uvajanja boste izvedeli tudi na prvem sestanku za starše otrok novincev.

Obvestilo o spremembi poslovnega računa šole

Spoštovani!

Zaradi vključitve sistema EZR Občine Gornji Petrovci v sistem EZR države, je prišlo do preštevilčenja računa občine in njenih proračunskih uporabnikov.

Obveščamo vas, da bo Osnovna šola Gornji Petrovci s 1. 3. 2021 pričela poslovati z novim poslovnim računom št.: SI56 0110 0609 9012 288, odprtim pri Banki Slovenije.

S 1. 3. 2021 bo dosedanji poslovni račun SI56 0123 1603 0651 230 ukinjen.

Konec pouka na daljavo

V ponedeljek, 22. februarja 2021, se vsi učenci vračajo v šolo. Ob vračanju učencev v šolo je najpomembnejše, da so vsi ZDRAVI. V kolikor starši sumite, da zdravje vašega otroka ni v skladu s pričakovanji, se posvetujte z osebnim zdravnikom.

Šolski prevozi vozijo po ustaljenem jesenskem urniku. Starše učencev še enkrat vas naprošam, da v kolikor imate možnost, svojega otroka začasno sami vozite v šolo in iz šole. Šolski odvozi bodo organizirani tudi v skladu z jesenskim voznim redom

ODHODI  kombijev v vse smeri so ob sredah ob 12.45 uri in ob 14.25 uri
ODHODI  kombijev v vse smeri so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih ob 13.35 uri in ob 14.25 uri.

Učenci 8. in 9. razreda lahko koristijo garderobe ob prihodih in odhodih iz šole, ostali učenci odložijo oblačila in obutev pred učilnico. Učenci bodo še naprej ves čas v isti učilnici v skladu z jesenskim razporedom.

Učenci morajo nositi maske na šolskih prevozih, prihodih in odhodih iz šole (ni možno zagotoviti ustrezne razdalja) in v šolskih prostorih izven matične učilnice.

Eden najpomembnejših ukrepov je tudi prezračevanje prostorov. Prezračevanje ohlaja notranje prostore, zato se naj učenci  temu primerno oblečejo, saj se lahko zgodi, da bo v določenih obdobjih v učilnici nekoliko hladneje.

Malica bo še naprej potekala v učilnicah, kosilo pa po jesenskem urniku v jedilnici. Popoldanske malice še ne bomo nudili.

Učenci prejmejo podrobnejša navodila prvi dan pouka od razrednikov.

Spoštovani starši!
Virus je še vedno med nami, zato se bodo lahko še vedno dogajale okužbe in karantene. Prosim vas, da svoje razrednike obvestite takoj po prejeti informaciji o okužbi otroka ali odrejeni karanteni. Ob morebitnih okužbah moramo v šoli ugotavljati stike z okuženo osebo in odrejati karanteno. Šole moramo dnevno tudi poročati o številu okuženih učencev in o številu učencev, ki jim je odrejena karantena.

Zahvaljujem se za vašo podpori šoli pri izvajanju pouka na daljavo v upanju na nadaljnje dobro in konstruktivno sodelovanje.

Dragi učenci!
V šolo se vračate po štirih mesecih. Verjamem, da ste tudi vi veseli, da se lahko vaše izobraževanje nadaljujete v šoli. Življenje in delo v šoli zaenkrat še ne bosta potekala tako, kot bi si to vsi želeli, saj je virus še vedno med nami.  Prosim vas, da dosledno upoštevate vse ukrepe, ki smo jih sprejeli v šoli. Dobrodošli nazaj v šolo in želim si uspešnega nadaljevanja šolskega leta.

Ravnatelj
Johann Laco

 

 

Vračanje vseh učencev v šolo

Počitnice se iztekajo, zato smo vsi v pričakovanju naslednjega tedna, ko se vsi učenci vračajo v šolo. Dokončno odločitev o vračanju učencev v šole tudi v vzhodni regiji pričakujemo danes.

Člani kolektiva smo v prijetnem pričakovanju  nadaljevanja pouka v šoli. Pouk v šoli pa bodo spremljali številni ukrepi za širitev korona virusa. Strokovni delavci šole imamo jutri v dopoldanskem času učiteljsko konferenco, kjer se bomo dogovorili o vseh podrobnostih organizacije dela. Najpomembnejše dogovore, ki so nujni ob prihodu učencev v šole bomo jutri v popoldanskem času objavili na naši spletni strani.

Ob tej priložnosti vam prenašam vljudno prošnjo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede šolskih prevozov. Obe navedeni inštituciji prosita vse starše, da v kolikor imate možnost, svoje otroke sami vozite v šolo. Tej prošnji se pridružujem tudi sam. Šolski prevozi bodo sicer vozili po voznem redu iz začetka šolskega leta.

Ravnatelj
Johann Laco

 

.

VALENTINOVO

Valentinovo – hmm …. Verjetno večina ob tej besedi pomisli na ljubezen, srčke… A je res valentinovo samo to?

Valentinovo ali praznik svetega Valentina praznujemo 14. februarja. Današnji pomen je dobil šele v visokem srednjem veku, ko se je razvila zamisel o romantični ljubezni. Danes je praznik najbolj povezan z medsebojno izmenjavo valentinčkov. Drugo ime za valentinovo je dan zaljubljencev. Njegov namen je, da si pari izkazujejo ljubezen.

Na Slovenskem god svetega Valentina že dolgo praznujemo, vendar je imel drugačen pomen.  Po starem kmečkem koledarju se na ta dan začne prvo delo v vinogradih in na vrtovih. Poleg tega naj bi se takrat ženili ptički. V Beli krajini pravijo, da se z valentinovim začne prvi spomladanski dan. Med Slovenci naj ni bilo valentinovo najbolj priljubljeno na Primorskem. V Šmavru pri Gorici se s prvo nedeljo po Valentinu začne sezona vaških praznikov na Goriškem.

Kot dan zaljubljencev  se valentinovo praznuje šele v sodobnem času. Tako pojmovanje praznika je prišlo k nam z Nizozemskega. Na ta dan se tudi podeli veliko lectovih src.

Želim vam, da ta dan preživite čim lepše. Kajti ljubezni ni nikoli preveč. Ali kot pravi Feri Lainšček:

“Ljubezen je treba ujeti,
a nikoli zapreti.
Ljubezen je treba gostiti
in včasih skriti.
Ljubezen je treba ljubiti”.

Nina Bedič, članica novinarskega krožka

 

 

 

(Skupno 93.935 obiskov, današnjih obiskov 22)
Dostopnost