V času od 8. do 19. marca 2021 lahko starši vpišete svoje otroke
v Vrtec JURČEK pri OŠ Gornji Petrovci.
Postopek bo vodila šolska svetovalna delavka, ki je na šoli
vsak ponedeljek, sredo in petek,
 v delovnem času od 7.00 – 15.00 ure.

Kako vpišete otroka v vrtec?

Otroka lahko vpišete s posebno prijavo oz. Vloga za sprejem v vrtec. Vlogo lahko dobite tudi na upravi vrtca.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

V kolikor so prosta mesta vrtec vpisuje otroke skozi vse šolsko leto.

Otrok, ki ni bil cepljen po programu oz. proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in nima ugotovljenih razlogov, da ne more biti cepljen, ne more biti sprejet v javni vrtec.

Kaj je potrebno storiti pred vključitvijo otroka v vrtec?

Starši otrok, ki so sprejeti v vrtec, prejmejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši ne boste podpisali pogodbe v 15-dnevnem roku, se smatra, da vlogo za vpis otroka v vrtec umikate.

Po podpisu pogodbe starši še pred vključitvijo otroka v vrtec uredite naslednje:

  • pridobite zdravniško potrdilo za vključitev v vrtec, ki ga izda otrokov pediater.
  • oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Otrok prične obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi in od takrat dalje je tudi možno postopno uvajanje otroka v vrtec. Več o postopnem uvajanju otroka v vrtec si lahko preberete na spodnji povezavi. Podrobnejše informacije o organizaciji uvajanja boste izvedeli tudi na prvem sestanku za starše otrok novincev.

(Skupno 109 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost