Svet staršev

Naloge sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe v zvezi z vzgojo in izobraževalnim delom,
  • daje mnenje k oblikam diferenciacije za naslednje šolsko leto,
  • voli predstavnike Sveta zavoda,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko in daje pobude drugim organom šole.

Je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesa staršev učencev v šoli.

Starši svoje predstavnike volijo na razrednem roditeljskem sestanku.

Predstavniki Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023

1. skupina – Zdenka Luthar Barbarič
2. skupina – Melani Fartek
3. skupina – Uroš Balažic
4. skupina – Mateja Kučan – namestnica predsednice
1. razred – Danijela Ošlaj Ficko
2. razred – Mojca Škerlak
3. razred – Ksenija Žunič Gomboc
4. razred – Jasmina Kozar
5. razred – Miran Pojbič
6. razred – Robert Baler
7. razred – Marjetka Andrejek
8. razred – Marjan Časar
9. razred – Anita Gašpar Malačič – predsednica

 

(Skupno 733 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost