Svet staršev

Naloge sveta staršev:

  • predlaga nadstanrdne programe,
  • daje soglasje o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe v zvezi z vzgojo in izobraževalnim delom,
  • daje mnenje k oblikam diferenciacije za naslednje šolsko leto,
  • voli predstavnike Sveta zavoda,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko in daje pobude drugim organom šole.

Je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesa staršev učencev v šoli.

Starši svoje predstavnike volijo na razrednem roditeljskem sestanku.

 

Predstavniki Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019

Oddelek                     Ime in priimek

vrtec – I. skupina          Jasmina Kozar
vrtec – II. skupina         Gregor Lenarčič
vrtec – III. skupina        Ksenija Žunič Gomboc
vrtec – IV. skupina        Darko Žido
1. razred                      Tatjana Kerčmar
2. razred                      Vlasta Sukič, predsednica
3. razred                      Andrej Ožvald, namestnik predsednice
4. razred                      Marjan Časar
5. razred                      Vanja Kajzer Novak
6. razred                      Miriam Andrejčak
7. razred                      Vesna Šlihthuber
8. razred                      Drago Kisilak
9. razred                      Marjana Hampo

 

(Skupno 107 obiskov, današnjih obiskov 1)