Svet staršev

Naloge sveta staršev:

  • predlaga nadstanrdne programe,
  • daje soglasje o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe v zvezi z vzgojo in izobraževalnim delom,
  • daje mnenje k oblikam diferenciacije za naslednje šolsko leto,
  • voli predstavnike Sveta zavoda,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko in daje pobude drugim organom šole.

Je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesa staršev učencev v šoli.

Starši svoje predstavnike volijo na razrednem roditeljskem sestanku.

 

Predstavniki Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

Oddelek Ime in priimek
vrtec – I. skupina Iris Horvat
vrtec – II. skupina Jasmina Lebar
vrtec – III. skupina Damjan Andrejek
vrtec – IV. skupina Ksenija Žunič Gomboc
1. razred Darko Žido
2. razred Tatjana Kerčmar
3. razred Vlasta Sukič, predsednica
4. razred Andrej Ožvald, namestnik predsednice
5. razred Marjan Časar
6. razred Simon Nemec
7. razred Miriam Andrejčak
8. razred Vesna Šlihthuber
9. razred Drago Kisilak

 

 

(Skupno 265 obiskov, današnjih obiskov 1)