Šolski sklad Osnovne šole Gornji Petrovci

,ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE GORNJI PETROVCI

Šolski sklad sestavlja 7 članov, trije s strani zavoda in štirje s strani staršev. S strani staršev so predstavniki Damjan Andrejek, Vlasta Sukič, Tatjana Kerčmar, Gregor Lenarčič, s strani zavoda pa Ivanka Grah, Vanja Kajzer-Novak in Barbara Čeh.

Na sestanku dne 24. 10. 2019 je šolski sklad sprejel in potrdil naslednje sklepe glede koriščenja sredstev šolskega sklada in sicer:

 1. Sredstva se koristijo za strokovno ekskurzijo in sicer 10 evrov po učencu.
 2. Sredstva se koristijo za nadstandardni program vrtca (plavalni tečaj) in šole ter šolo v naravi.
 3. Sredstva se koristijo za učence socialno šibkih družin.

Dne 29. novembra 2019 je na naši šoli potekala dobrodelna prireditev, na kateri so se predstavili otroci našega vrtca, učenci naše šole, skupina EDNA in učenci OŠ Pesnica.

Dne 29.11.2019 so bila na dobrodelni prireditvi OŠ Gornji Petrovci zbrana naslednja sredstva:

 • nakazila donatorjev: 670,00 €
 • prostovoljni prispevki na vhodu: 1003,10 €
 • božično-novoletni bazar: 898,12 €

Na dobrodelni prireditvi so bila zbrana sredstva v višini: 3.571,22 €

Prav tako so na račun šolskega sklada bila nakazana naslednja sredstva:

 • zbiranje starega papirja: 256,43
 • EHO podpornica: 500,00 €
 • Fundacija za boljši svet: 20,74 €

V letu 2019 so se sredstva šolskega sklada rabila za:

 • učence socialno šibkih družin (delovni zvezki, potrebščine: 1014,2 €)
 • 10 evrov po učencu za šolske dejavnosti (ekskurzija: 1050,17 )

Skupni znesek porabljenih sredstev v letu 2019 znaša 2.064,37 € . Prihodki za šolski sklad v letu 2019 so bili v višini 4.348,39 €. Stanje na računu šolskega sklada dne 1.1.2019 je bilo 5923,41 €. Stanje na računu šolskega sklada dne 31.12.2019 je bilo 8.207,43 €.  

Predsednica šolskega sklada: Barbara Čeh

(Skupno 354 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost