Šolski sklad Osnovne šole Gornji Petrovci

ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE GORNJI PETROVCI

Šolski sklad Osnovne šole sestavljajo naslednji člani:
Barbara Čeh, predsednica
– Vanja Kajzer – Novak, članica
– Ivanka Grah, članica
– Marjana Hampo, članica
– Vlasta Sukič, članica
– Tatjana Kerčmar, članica
– Gregor Lenarčič, član

Šolski sklad Osnovne šole Gornji Petrovci je že vrsto let aktiven. V sodelovanju z vodstvom, učitelji, starši in lokalno skupnostjo že kar nekaj let uspešno zbira sredstva za nakup učil in opreme, v zadnjih letih pa zbrana sredstva namenja tudi za učence iz socialno šibkih družin in dejavnosti vseh učencev šole in vrtca.

DOBRODELNA PRIREDITEV
Dne 8. decembra 2017 je na naši šoli potekala dobrodelna prireditev, na kateri je šolski sklad organiziral zbiranje sredstev za otroke iz socialno ogroženih družin, dejavnosti učencev šole in otrok vrtca kot tudi za kritje razširjenega programa.
Predstavili so se otroci našega vrtca, učenci naše šole in učenci Osnovne šole Pesnica. Pripravili smo tudi dobrodelni božični bazar, kjer so otroci našega vrtca in učenci naše šole predstavili svoje izdelke.

Dne 8.12.2017 so bila na dobrodelni prireditvi OŠ Gornji Petrovci zbrana naslednja sredstva:
– prostovoljni prispevki pri vhodu: 897,30 €
– prostovoljni prispevki na bazarju: 663,12 €
– nakazila donatorjev: 1650,00 €
Skupaj: 3210,42 €

 V tem šolskem letu se bodo sredstva rabila za:

  1. učence socialno šibkih družin
  2. 10 evrov po učencu za šolske dejavnosti
  3. vrtec
  4. šola v naravi

Predsednica šolskega sklada: Barbara Čeh