Šolska knjižnica je del šole in s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. Namenjena je učencem in delavcem šole. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo.

Izposoja knjižničnega gradiva je možna ob torkih in četrtkih od 12.40 ure do 14.15 ure za razredno in predmetno stopnjo. Izposoja ob drugih dnevih poteka po dogovoru.

Pedagoško delo s skupinami oz. oddelki poteka po programu knjižne in knjižnične vzgoje, na razredni stopnji 4 ure in na predmetni stopnji 2 uri na oddelek.

  • Organizacija in priprava knjižnih razstav
  • Organiziranje in vodenje predstavitve knjižnice
  • EKO bralna značka
  • Cankarjevo tekmovanje.

Knjižnica je računalniško vodena, knjižnično gradivo je opremljeno s črtnimi kodami.

Oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižnega gradiva se opravlja po načelih stroke.

Učbeniški sklad

Kot vsaka šola ima tudi naša šola učbeniški sklad, iz katerega izposoja učenkam in učencem komplete veljavnih učbenikov za posamezno šolsko leto po izboru učiteljev. Učenci se za izposojo kompleta prijavijo z naročilnico najkasneje do konca meseca junija.

Učbenike učenci prejmejo v prvih dneh pouka, ob koncu šolskega leta pa jih morajo nepoškodovane vrniti, sicer jim šola zaračuna odškodnino.

Za učbeniški sklad v šolskem letu 2016/17 skrbi učiteljica Barbara Čeh. V letošnjem šolskem letu si bo učbenike iz šolskega sklada izposodil 101 učenec.

Knjižničarki: Barbara Čeh in Bernarda Đekovski