Mladi iz Litve, Romunije, Hrvaške in Slovenije podirali meje v Evropski uniji

Osnovna šola Gornji Petrovci je v sklopu programa Erasmus + v sodelovanju z organizacijami iz Romunije, Hrvaške in Litve uspešno izvedla 8 dnevno mladinsko izmenjavo »Our story has no borders«. 32 mladih in mladinskih vodij so se na izmenjavi seznanjali s predsodki in stereotipi ter iskali rešitve za vključevanje mladoletnih migrantov brez spremstva v družbo. Na izmenjavi so mladi obiskali tudi občino Lendavo, kjer jih je sprejel podžupan Ferenc Horváth in jim predstavil, kako se občina Lendava uspešno »spopada« s »problematiko« kulturne in narodne raznolikosti ter mladim povedal izkušnje s begunsko problematiko, s katero se je soočala občina. V sklopu izmenjave so udeleženci pripravili apele evropskim poslancem iz njihovih držav ter jih pozvali, da se aktivnejše zavzamejo za ozaveščanje prebivalstva o težavah, s katerimi se soočajo mladoletni begunci brez spremstva ter jim omogočijo dostojne pogoje za življenje.

Vabljeni, da si ogledate tudi apele evropskim poslancem na Facebook strani:

https://www.facebook.com/pg/ourstoryhasnoborders

Erasmus +

Osnovna šola Gornji Petrovci je organizator mednarodne mladinske izmenjave v sklopu projekta Our story has no borders, in izhaja iz želje, da bi družba razumela družbeni položaj mladoletnikov brez spremstva in hkrati pripraviti mlade, da bi migrantom omogočili njihovo vključitev v družbo.

Projekt, ki je financiran iz programa Erasmus +,  se nanaša  uveljavljanje človekovih pravic, in sicer v državah članicah in drugod po svetu, ki je eden glavnih ciljev EU.  Projekt pa zasleduje strateški okvir za Evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju.

Pri predmetu etike smo z učenci 8. razreda Osnovne šole Gornji Petrovci ugotovili, da je begunska krizna v Evropi tudi kriza za otroke.

Ker se mladi zavedamo, da je uradni slogan Evropske unije »Združeni v različnosti«, smo se povezali z našimi partnerji v tujini in skupaj poiskali, kako bi lahko pomagali tem mladoletnim beguncem. Slogan poudarja, da se evropske države povezujejo v Evropsko unijo za trajni mir in blaginjo, hkrati pa jih bogati različnost njihovih kultur, tradicij in jezikov. Prav tako izpostavlja različnost med državami in različnost znotraj posameznih držav, ki izhaja iz prisotnosti manjšin in migrantov. Dejstvo je, da je EU danes dom številnih različnih nacionalnih, verskih in kulturnih skupin. Manjšine se od »večine« razlikujejo po jeziku, veri in kulturi, kar predstavlja izziv za večinsko družbo v določeni državi oziroma okolju. Uspešna integracija v družbo zahteva trud migrantov za prilagajanje novi realnosti in na drugi strani trud in pripravljenost gostiteljev, da omogočijo njihovo vključitev v družbo.

Na teh osnovah želimo ustvariti projekt, v katerim bi osnovnošolci v evropskih šolah razumeli družbeni položaj mladoletnikov brez spremstva, ter stopnjo tveganja, ki so izpostavljeni. Ta cilj bo dosežen s prenosom izkušenj s pomočjo iger vlog na mlade in z vplivom na njihovo počutje in možnost do sprejema ranljivih skupin v družbo hkrati pa opozoriti odločevalce, da so tudi begunci ljudje in je potrebno spoštovati njihove pravice.

Naš projekt se nanaša na cilje programa Erasmus + in sicer želimo s projektom okrepiti  osveščenost  udeležencev  in  razumevanje  drugih  kultur  in  držav  z  zagotavljanjem  priložnosti  za vzpostavljanje omrežij mednarodnih stikov, aktivno udeležbo v družbi ter razvoj občutka evropskega državljanstva in identitete.

Na osemdnevni izmenjavi, v katero je vključeni 27 mladih, starih od 13 do 17 let iz Slovenije, Litve, Romunije in Hrvaške bomo v sklopu projekta iskali primere dobrih praks in jih preko priročnika ter spletne strani na facebooku predstavili šolam ter nevladnim organizacijam. Na projektu bomo udeleženci pridobivali kompetenc (znanje, spretnosti in stališča) o človekovih pravicah in težavah s katerimi se srečujejo mladoletnih beguncih. Iskali bomo rešitve za lažje vključevanje mladih beguncev v družbo. Po izmenjavi bomo udeleženci sposobni prepoznati krivice med ljudmi. Postali bomo promotorji strpnosti in vključevanje, ki bodo preko spletne strani na socialnih omrežjih preko apelov na odločevalce promovirali strpnost in vključevanje.

Jožek Špilak

Likovni ustvarjalni krožek

Pri likovno ustvarjalnem  krožku je bilo zelo pestro. Spoznavali smo različne likovne tehnike in likovna področja. Izražali smo se  z različnimi materiali in ustvarjali na različne teme. Razvijali smo ustvarjalnost, kreativnosti, domišljijo,… . Pripravljali smo dekoracije za šolske prireditve in skrbeli za lep in urejen videz šolskih hodnikov.

Stran 1 od 3512345...102030...Zadnja »