Dejvid Balek se v Osnovni šoli Gornji Petrovci v okviru programa “Učim se biti učitelj” (UBU) usposablja kot učitelj začetnik na področju poučevanja predmetov zgodovina in geografija.

Namen izvajanja programa UBU je identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika. Ta tim v okviru posameznega projekta UBU tvorijo trije ključni deležniki v VIZ: učitelj začetnik, ravnatelj in izkušeni učitelj. Cilj projekta je zagotoviti ustrezno uvajalno obdobje za učitelja začetnika s ciljem krepitve njegove usposobljenosti za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, hkrati pa tudi krepitev usposobljenosti izkušenih učiteljev in ravnatelja za izvajanje kvalitetnega uvajalnega obdobja. Izvajanje programa traja od 1. oktobra 2019 do 31. marca 2020.

V tem 6 mesečnem obdobju se učitelj začetnik pripravlja na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja. Istočasno pridobiva znanje s področja šolske zakonodaje in internih aktov šole ter se spoznava z ostalim strokovnim gradivom. Ob spremljanju pouka (predvsem pri izkušenem učitelju in tudi pri ostalih učiteljih) se bo praktično seznanil z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela ter tako poglabljal specialno didaktiko na področju, za katerega se usposablja. Aktivno se bo vključeval v neposredni delovni proces, v organizacijo dela in v samo izvedbo poučevanja na svojem strokovnem področju. Prisoten bo pri vseh oblikah pouka, tudi v razširjenem programu, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, ipd. V tem času se bo seznanil z načrtovanjem, spremljanjem in evalviranjem izvedbe izobraževalnega programa ter organizacijo izvedbe izobraževalnega dela. Ob tem si krepi kompetence potrebne za delo na šoli ter samostojno opravljanje učiteljskega poklica.