Naša šola je v mrežo vključena že 12 let.  Projekt Zdrave šole izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Slovenske mreže zdravih šol.Temeljni cilj zdravih šol je odziv na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Splošni cilji Zdrave šole: Aktivno podpiranje in promocija zdravja na šoli. Vse učence, učitelje in druge zaposlene spodbujati k zdravemu prehranjevanju. Spodbujanje gibanjamed rekreativni odmori, med poukom in po pouku. Aktivno podpiranjepozitivnesamopodobevseh učencev in spodbujanjepozitivnihmedsebojnihodnosov. Izboljšanje duševnega zdravja učencev in zaposlenih

V šolskem letu 2020/2021 bomo sledili rdeči niti duševno zdravje, prehrana, gibanje. Posebno pozornost bomo dali šolskim torbam (lastnosti, nošenje, teža, druge torbe) in preprečevanju virusa COVID19. Že nekaj let aktivno sodelujemo tudi z ZD Murska Sobota, CKZ. Takosmo vsako letovključeni v njihov program Vzgoja za zdravje v OŠ. Zdrava šola tesno sodeluje z Ekošolo, zato je nekaj dejavnosti načrtovanih in izpeljanih skupaj. Upravičenost do naziva »Zdrava šola« se vsako leto na novo preverja, šola mora izpolniti določene kriterije.V ta namen se evidentirajo naloge, projekti in dejavnosti, ki se izvajajo na šoli, na NIJZ pa pripravijo analizo opravljenega dela in trikrat letno organizirajo srečanja vodij timov. Na teh srečanjih se obravnavajo teme s področja zdravega načina življenja in predstavljajo se primeri dobrih praks. Poenotenost programov za zdrave šole po vsej Sloveniji pomeni, da so vse zdrave šole deležne istih zdravstveno promocijskih vsebin.

Tadeja Bencak Kerčmar

vodja projekta

(Skupno 392 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost