Letos praznujemo 25. obletnico Slovenske mreže zdravih šol. Naša šola je v mrežo vključena že 10 let. Nosilka projekta je učiteljica, Tadeja Bencak Kerčmar. Projekt Zdrave šole izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Slovenske mreže zdravih šol. Temeljni cilj zdravih šol je odziv na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov.

V šolskem letu 2018/2019 bomo sledili  rdeči niti duševno zdravje, prehrana, gibanje.

Poleg izbrane obravnavane teme se bomo  ukvarjali  še  s svojimi specifičnimi projekti – glede na svoje potrebe in možnosti. Zdrava šola tesno sodeluje z Eko šolo, zato je nekaj dejavnosti  načrtovanih in izpeljanih skupaj.

Upravičenost do naziva »Zdrava šola« se vsako leto na novo preverja, šola mora izpolniti določene kriterije.

V ta namen se evidentirajo naloge, projekti in dejavnosti, ki se izvajajo na šoli, na NIJZ pa pripravijo analizo opravljenega dela in trikrat letno organizirajo srečanja vodij timov. Na teh srečanjih se obravnavajo teme s področja zdravega načina življenja in predstavljajo se  primeri dobrih praks.

Poenotenost programov za zdrave šole po vsej Sloveniji pomeni, da so vse zdrave šole deležne istih zdravstveno promocijskih vsebin.

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)