Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnemrazvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvova
nje v lokalni skupnosti in širše.

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Projekt Ekošolase na šoli izvaja že sedemnajsto leto.

Cilji projekta so:

 • razvijati pozitiven odnos do okolja,
 • spodbujanje in ozaveščanje o trajnostnem razvoju,
 • zbiranje različnih vrst odpadkov,
 • ozaveščanje o pomenu zmanjševanja odpadkov,
 • sodelovanje z lokalno skupnostjo, starši in zunanjimi sodelavci.

Koordinatorka Ekošole bo sklicala ekoodbor, na katerem bodo člani ekoodbora seznanjeni s postopkom dela za ohranitev zelene zastave in z ekoakcijskim načrtom ter dejavnostmi, ki se bodo izvajale v okviru projekta.Koordinatorka bo poskrbela, da:

 • bo pripravljen Ekoakcijski načrt in potrjen s strani ekoodbora ter oddan do 30. oktobra 2020,
 • bodo izvedene načrtovane aktivnosti,
 • bo ob koncu oddano poročilo o izvedenih aktivnostih,
 • bodo izvedene zbiralne akcije starega papirja, odpadlih baterij, računalniške opreme, zamaškov, itd.,
 • bo v različnih akcijah sodelovala lokalna skupnost, zunanji sodelavci šole ter starši,
 • bo skrbela za ozaveščanje ozmanjševanju plastičnih odpadkov,
 • bo urejen kotiček Eko šole.

V šolskem letu 2020/2021 bodo izvedeni naslednji razpisani projekti Eko šole:

 1. Hrana ni za tjavendan,
 2. Ekobranje za ekoživljenje,
 3. Podnebne spremembe

Ostale izbirne aktivnosti se bodo navezovale na:

 1. Zbiralne akcije
 2. Ozaveščevalne akcije (Ekodan čiščenje okolice in proslava ob Dnevu Zemlje)
 

Urška Marčič

koordinatorka

(Skupno 519 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost