Svet staršev

Naloge sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe v zvezi z vzgojo in izobraževalnim delom,
  • daje mnenje k oblikam diferenciacije za naslednje šolsko leto,
  • voli predstavnike Sveta zavoda,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko in daje pobude drugim organom šole.

Je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesa staršev učencev v šoli.

Starši svoje predstavnike volijo na razrednem roditeljskem sestanku.

Predstavniki Sveta staršev v šolskem letu 2023/2024

1. skupina – Lucija Šela
2. skupina – Tilen Balek
3. skupina – Mateja Gašpar
4. skupina – Sabina Rogan
1. razred – Mateja Kučan
2. razred – Simona Bagar
3. razred – Anja Gorenji
4. razred – Ksenja Žunič Gomboc
5. razred – Jasmina Kozar
6. razred – Miran Pojbič
7. razred – Tanja Bagar
8. razred – Uršula Török
9. razred – Marjan Časar

 

(Skupno 895 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost