Svet staršev

Naloge sveta staršev:

  • predlaga nadstanrdne programe,
  • daje soglasje o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe v zvezi z vzgojo in izobraževalnim delom,
  • daje mnenje k oblikam diferenciacije za naslednje šolsko leto,
  • voli predstavnike Sveta zavoda,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko in daje pobude drugim organom šole.

Je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesa staršev učencev v šoli.

Starši svoje predstavnike volijo na razrednem roditeljskem sestanku.

Predstavniki Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

Oddelek Ime in priimek
vrtec – I. skupina Davorin Fujs
vrtec – II. skupina Iris Horvat
vrtec – III. skupina Mateja Kučan
vrtec – IV. skupina Simona Bagar
1. razred Ksenija Žunič Gomboc
2. razred Darko Žido
3. razred Tatjana Kerčmar
4. razred Tanja Bagar
5. razred Dejan Grabar
6. razred Marjan Časar, namestnik predsednice
7. razred Anita Gašpar Malačič, predsednica
8. razred Nataša Rajsar
9. razred Vesna Šlihthuber

 

(Skupno 534 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost