ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica je del šole in s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. Namenjena je učencem in delavcem šole. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. Knjižnica je računalniško vodena, knjižnično gradivo je opremljeno s črtnimi kodami preko sistema COBISS.

Posredniško delo

Knjižnica bo odprta za izposojo po naslednjem urniku:

  • Za razredno in predmetno stopnjo v ponedeljek šesto in sedmo uro in v sredo šesto šolsko uro, v ponedeljek in četrtek od 7.00 do 7.45.
  • Izposoja ob drugih dnevih bo potekala po dogovoru.

Pedagoško delo z učenci

  • Individualno pedagoško delo vsebuje elemente svetovanja, aktivnega poslušanja in referenčnega pogovora.
  • Pedagoško delo s skupinami oz. oddelki poteka po programu knjižne in knjižnične vzgoje na razredni stopnji in na predmetni stopnji.

 

V šolskem letu 2020/21 je tako kot že lansko šolsko leto prednostna naloga v knjižnici namenjena sistemu COBISS ter aktivnostim za povečanje obiska učencev v šolski knjižnici in izposoje gradiva. Ravno tako se  zavzemamo za povečanje bralne pismenosti. Za to prednostno nalog skušamo pri učencih vzbuditi veselje do obiska šolske knjižnice, izposoje in čim več branja knjig pri KIZ urah kot tudi drugje. Razen tega pri teh urah poteka tudi EKO bralna značka, katero naj bi usvojili vsi učenci od 1. do 5. razreda. Učenci predmetne stopnje se v knjižnici učijo pravilno iskati vire v šolski knjižnici kot tudi preko spleta, se učijo, delajo domače naloge in si pri tem pomagajo z gradivom, ki je na voljo v šolski knjižnici.

Ob koncu šolskega leta na razredni stopnji podelimo pohvale najbolj vestnim bralcem (NAJ bralec/NAJ bralka), ki  pridno prebirajo knjige preko celega šolskega leta.

Vsak mesec nas obišče tudi potujoča knjižnica iz Murske Sobote (bibliobus).

Učbeniški sklad

Kot vsaka šola ima tudi naša šola učbeniški sklad, iz katerega izposoja učenkam in učencem komplete veljavnih učbenikov za posamezno šolsko leto po izboru učiteljev in skrbi za nabavo šolskih učbenikov. Učenci se za izposojo kompleta prijavijo z naročilnico najkasneje do konca meseca junija. Učbenike učenci prejmejo v prvih dneh pouka, ob koncu šolskega leta pa jih morajo nepoškodovane vrniti, sicer jim šola zaračuna odškodnino.

V letošnjem šolskem letu si je učbenike iz šolskega sklada izposodilo 127 učencev.

 

 Knjižničarka: Barbara Čeh

(Skupno 412 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost