ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica je del šole in s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. Namenjena je učencem in delavcem šole. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. Knjižnica je računalniško vodena, knjižnično gradivo je opremljeno s črtnimi kodami preko sistema COBISS.

Knjižnica bo odprta za izposojo po naslednjem urniku:

 Izposoja na razredni stopnji:

šolska ura

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

1

 

 

 

 

 3. razred

2

 

 

 

4. razred

 

3

 

 

 2. razred

 

 

4

 

 

   

 

5

 

 

 1. razred

 

 

6

 

 

 5. razred

 

 

7

 

 

 

 

 

Izposoja na predmetni stopnji in ob drugih dnevih bo potekala po dogovoru.

Pedagoško delo z učenci

  • Individualno pedagoško delo vsebuje elemente svetovanja, aktivnega poslušanja in referenčnega pogovora.
  • Pedagoško delo s skupinami oz. oddelki poteka po programu knjižne in knjižnične vzgoje na razredni stopnji in na predmetni stopnji.

 

V šolskem letu 2022/23 je tako kot že lansko šolsko leto prednostna naloga v knjižnici namenjena aktivnostim za povečanje obiska učencev v šolski knjižnici in izposoji gradiva. Ravno tako se zavzemamo za povečanje bralne pismenosti. V tem šolskem letu bomo na razredni stopnji v okviru petih ur kulturnih dni izvedli KIZ ure, kjer skušamo pri učencih vzbuditi veselje do obiska šolske knjižnice, izposoje in čim več branja. Razen tega pri teh urah poteka tudi EKO bralna značka, katero naj bi usvojili vsi učenci od 1. do 5. razreda. Učenci predmetne stopnje se v knjižnici učijo pravilno iskati vire v šolski knjižnici kot tudi preko spleta, se učijo, delajo domače naloge in si pri tem pomagajo z gradivom, ki je na voljo v šolski knjižnici.

Ob koncu šolskega leta na razredni stopnji podelimo pohvale najbolj vestnim bralcem (NAJ bralec/NAJ bralka), ki  pridno prebirajo knjige preko celega šolskega leta.

Vsak mesec nas obišče tudi potujoča knjižnica iz Murske Sobote (bibliobus).

Učbeniški sklad

Kot vsaka šola ima tudi naša šola učbeniški sklad, iz katerega izposoja učenkam in učencem komplete veljavnih učbenikov za posamezno šolsko leto po izboru učiteljev in skrbi za nabavo šolskih učbenikov. Za letošnje šolsko leto MIZŠ financira delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred. V letošnjem šolskem letu si bo učbenike iz šolskega sklada izposodilo 131 učencev.

knjižničarka Barbara Čeh

(Skupno 895 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost