Svetovalna služba

V našem vrtcu je zaposlena svetovalna delavka:

Dušanka Lainšček Grkinič, telefon: 02 556 90 20

e-pošta: dusanka.lainscek-grkinic@guest.arnes.si

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom.

Svetovalno delo poteka v dobrobit otroka, po načelih dvosmerne komunikacije, skupnega dogovarjanja, varovanja zaupnosti podatkov.
V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju s starši, pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Pri svojem delu si prizadeva:

 • Da bi starši in učitelji otroke bolje razumeli in zaznali njihove potrebe, ter se nanje primerno in usklajeno odzivali.
 • Da bi starši z vrtcem sodelovali v partnerskem odnosu pri načrtovanju ter spremljanju 
  otrokovega razvoja in napredka.

Svetovalna delavka nudi staršem pomoč in svetovanje pri:

 • vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu
 • prehodu v osnovno šolo
 • vzgoji otrok
 • odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje, nemirnost nočne more in strahovi, agresivno vedenje ipd.)
 • reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo sorojencev, razveza, selitev družine, smrti, ipd.)

Svetovalna služba izpelje oz. sodeluje pri:

 • postopku vpisa in izpisa otrok v vrtec
 • na roditeljskih sestankih za starše in dnevih odprtih vrat vrtca
 • plačilo staršev za vzgojnino in obračun odsotnosti otrok

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločijo prostovoljno, lahko se zanj dogovorijo osebno, s pomočjo otrokove vzgojiteljice ali po telefonu oz. e-pošti.

(Skupno 242 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost