Zdravje nastaja v kontekstu vsakodnevnega življenja tam, kjer ljudje živijo,
se imajo radi, se igrajo in delajo. (Ottawe)

Osnovna šola Gornji Petrovci in Slovenska mreža zdravih šol

Koncept promocije zdravja se je izoblikoval že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Evropske unije in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev.

Slovenija je bila leta 1993 z 12 pilotsko vključenimi šolami med prvimi državami, ki so pristopile k ENHPS (Evropski mreži zdravih šol). Od vsega začetka mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo in šport, nacionalno koordinacijo pa vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
Slovenska mreža Zdravih šol povezuje 324 izobraževalnih ustanov.

Za načrtovanje  in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole, zunanji člani in predstavnik učencev in predstavnik staršev.

Poleg zdravstveno-vzgojnih vsebin, ki jih vključujemo v učne načrte, skrbimo tudi za uresničevanje skritega učnega načrta (medsebojni odnosi, pravila, klima v šoli, ponudba interesnih dejavnosti), preventivne dejavnosti, ukrepi varnosti v šolskem okolju, skrb za zdravo prehrano in hidracijo, razvijamo sodelovanje s starši, lokalno skupnostjo, zdravstvenim sektorjem ter drugimi institucijami.

Trudimo se doseči pozitivne spremembe na področjih: kritičnega mišljenja, zdravega načina življenja, zdrave prehrane in pridobivanja ter razvijanja kvalitete znanja ipd.

Zavedamo se pomena zdravja in zato smo v teh letih načrtovali in uspešno izpeljali že več kot 100 dejavnosti. Izpeljani so bili naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, predavanja, dnevi odprtih vrat, medsebojna povezovanja, delavnice, projekti…

Nekaj največjih in najobširnejših je:

  • Z roko v roki (sodelovanje dveh šol), Zdrava prehrana, Moje zdravje, Kolesarski maraton, Poškodbe pri kolesarjenju in prva pomoč, Preprečevanje poškodb pri otrocih in prva pomoč, Problematična koža pri mladostnikih in nega obraza, Promocija ne kajenja, Zdrav zajtrk, Varna raba zdravil pri otrocih, Nega zob od rojstva do pozne starosti, Nevarnosti sončenja, Pohod in kros sodelovanje z lokalno skupnostjo, Povečanje samokontrole učencev med odmori, Shema šolskega sadja, Sadovnjak in jabolčni dan, Zdrave prehranjevalne navade, Promocija nordijske hoje, Skupaj za boljše zdravje otrok in odraslih, Dileme in stiske odraščanja, Skrb za varnost in zdravje mladostnika, Vrednote, Zdrave navade in razvade, Natečaj za znak in himno Zdrave šole, Prva pomoč in temeljna načela oživljanja, Literarni natečaj, gostovanje vodij zdravih šol pomurja, …

V šolskem letu 2009/2010 smo razpisali likovni natečaj za znak Zdrave šole- naše šole. V šolskem letu 2012/2013 pa smo se odločili, da razpišemo natečaj za himno Zdrave šole. Zmagovalka natečaja je bila učenka Sara Kovač, ki je prejela tudi praktično nagrado in pohvalo.

Vsako leto ima Zdrava šola “rdeče niti”: odnosi, zdravi pod soncem, vrednote..

Letos bomo sledili rdeči niti: MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Namen rdeče niti jeopozoriti mlade za svet starejših, iskanje različnih možnosti za

medgeneracijsko sodelovanja. Cilj naloge pa je povečati ozaveščenost mladih za

potrebe starejših, spodbuditi mentorje, da oblikujejo samostojne projekte oz. se

vključijo v projekte s področja medgeneracijskega sodelovanja in iskanje skupnih

interesov/koristi za mlade in starejše.
In za konec. Kaj si štejemo kot največje uspehe, ki smo jih dosegli v projektu v teh letih:

–          Odnos šole za zdrav vsestranski razvoj otrok in varnost otrok.

–          Več je medesebojnega sodelovanja med šolo, starši in okoljem v katerem šola deluje – občino in sosednjo šolo.

–          Boljši so medsebojni odnosi med strokovnimi delavci.

–          Pridobitev na samopodobi.

–          Drugačna razmišljanja.

–          Izoblikoval se je odnos do samokritičnosti.

–          Odnos učencev do šole- šolskih obveznosti.

–          V ponudbo prehrane smo vključili več zdrave hrane ter učence učimo pozitivnega odnosa do hrane.

–          Poleg zdrave prehrane osveščamo, da je ključnega pomena tudi gibanje.

–          Spodbudila so se razmišljanja o vrednotah.

V vsem tem času smo dokazali, da Zdrava šola ni več projekt kot samo in zgolj projekt. To je postal način življenja naših učiteljev, delavcev šole, učencev, staršev, … To je postala praksa, naš dih šole. Ponosni smo, da smo lahko del te velike mreže.

Naj bo zdravje naša/vaša največja vrednota!

Vodja Zdrave šole

Tadeja Bencak Kerčmar

(Skupno 107 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost