Akcija POKLONI ZVEZEK

Spoštovani starši in učenci!

Vabimo Vas k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Slovenska karitas želi zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za 12 000 socialno ogroženih osnovnošolcev. Učenci so prejeli tudi razglednico, na katero lahko narišejo ali zapišejo pozdrav za sovrstnika, ki bo zvezek prejel.

Hvala za vašo solidarnost!

MiPi

Nov portal MiPi, tj. spletna stran za medijsko in informacijsko pismenost (https://mipi.si), ki vsebuje veliko koristnih vsebin in nasvetov končnim uporabnikom medijskih vsebin in soodbnih digitalnih vsebin.

Na Osnovni šoli Gornji Petrovci so razglasili zmagovalce regijskega natečaja Naravne in druge nesreče – Pomoč potrebujemo vsi

Murskosoboška izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je avgusta lani za šolsko leto 2022/2023 razpisala regijski natečaj za najboljša likovna in literarna dela ter filmov na temo Naravne in druge nesreče – Pomoč potrebujemo vsi.

Izdelke mladih ustvarjalcev sta ocenjevali komisiji, ki sta bili imenovani s sklepom generalnega direktorja URSZR. Literarna dela je tako v regiji ocenjevala komisija v sestavi Polona Bohar, Dušan Lovšin in Aleksander Budja, ki je izbrala po pet najboljših del iz treh starostnih kategorij oziroma skupno petnajst izdelkov, likovna dela pa komisija v sestavi Anton Buzeti, Klavdija Lebar Gerebic in Silvija Pugelj, ki je izbrala pet najboljših del iz štirih starostnih kategorij, skupno torej dvajset izdelkov.  

Regijska prireditev je v torek, 28. marca 2023, potekala na naši šoli, OŠ Gornji Petrovci. Nagrade in priznanja sta sodelujočim podelila vodja soboške izpostave URSZR Martin Smodiš in direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje URSZR Olga Andrejek. Med dobitniki priznanj za najboljša likovna dela sta bili tudi naši učenki, Živa Ribaš iz 6. razreda in Nina Bedič iz 9. razreda, mentor Tilen Matej Červek.

Osnovna šola Gornji Petrovci je bila izbrana tudi za najaktivnejšo osnovno šolo.

Posebna zahvala gre ravnatelju šole g. Johannu Lacu in vsem ostalim, ki so pomagali pri organizaciji proslave.

Prejemnikom priznanj iskreno čestitamo, prav tako vsem sodelujočim v kulturnem programu.

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024

Objavljamo brošuro s predstavitvijo ponudbe obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2024.

Naslednji teden bomo začeli s postopkom izbire izbirnih predmetov. Postopek bomo izvedli s pomočjo aplikacije eAsistent. O začetku postopka s pripadajočimi navodili vas bomo seznanili naknadno. V primeru nejasnosti se lahko posvetujete z razredniki ali izvajalci predmetov.

Obvezni izbirni predmeti so predmeti, ki si jih učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere po svoji izbiri, glede na lastne interese, zaradi česar postanejo zanj pouk in šolske obveznosti bolj zanimive. Obvezni izbirni predmeti niso nadomestilo za obvezne predmete, ampak dodatek, ki šolsko delo bolj prilagodijo nagnjenjem in interesom posameznika.

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in imajo vsi svoj strokovno potrjeni učni načrt. Večini od njih je namenjenih 35 ur (ena ura tedensko), le tujemu jeziku 70 (dve uri tedensko), razen v 9. razredu, ko je teh ur le 32 (64) in to zaradi zgodnejšega zaključka pouka.

Obvezni izbirni predmeti niso namenjeni le poglabljanju znanja z nekega področja, temveč tudi nadgradnji znanja, pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega znanja in odkrivanju poklicnih interesov.

Kako se bo učenec odločal ?
Učenec se lahko odloči, da bo obiskoval 2 uri obveznih izbirnih predmetov tedensko (s soglasjem staršev lahko obiskuje tudi 3 ure obveznih izbirnih predmetov). Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih.

Zamenjava obveznega izbirnega predmeta
Učenec lahko do konca septembra zamenja obvezni izbirni predmet, toda zaradi tega se ne sme spremeniti število skupin, niti urnik (saj pouk že poteka po ustaljenem urniku).

(Skupno 141.139 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost